top of page

Voorwaarden voor chirurgie

Checklist

Om in aanmerking te komen voor obesitaschirurgie dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Deze voorwaarden zijn gekoppeld aan de terugbetalingscriteria voor obesitaschirurgie in België:

In eerste instantie wordt u door een multidisciplinair team gezien. Dit betekent dat u een gesprek heeft met volgende personen:

 • Chirurg

 • Diëtiste

 • Psycholoog/Psychiater

 • Endocrinoloog + bloedname

De bedoeling van deze consultaties is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw algemene gezondheidstoestand. Een eventuele operatie en het traject voor en na de operatie worden samen met u besproken.

 

Nadien wordt in een multidisciplinaire vergadering besproken of een operatie aangewezen is. Als u niet in aanmerking komt voor een operatie of u zelf twijfels hebt omtrent een operatie wordt samen met u een ander behandelingstraject gezocht.

U komt in aanmerking voor terugbetaling van de ingreep als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder

 • U hebt een BMI van 40 of meer.

 • U hebt een BMI van 35 of meer samen met 1 of meer van volgende aandoeningen:

  • Slaapapnoe vastgesteld tijdens een slaaponderzoek

  • Diabetes type 2 behandeld met medicatie

  • Hoge bloeddruk ondanks behandeling met 3 soorten medicatie gedurende minstens 1 jaar

 • U hebt een BMI van 35 en u hebt reeds vroeger een bariatrische ingreep ondergaan maar er is onvoldoende resultaat of er zijn complicaties ten gevolge van de voorgaande ingreep (revisionele chirurgie)

 • U hebt gedurende minstens 1 jaar geprobeerd om te vermageren met behulp van een niet-chirurgische behandeling.

 

Indien samen met u voor een operatie gekozen wordt, zullen nog een aantal pre-operatieve onderzoeken gepland worden (echo buik, gastroscopie, ECG)

bottom of page