top of page

Screening

Waarom screening?

Omdat het ontstaan van overgewicht en obesitas een complex gegeven is waarbij verschillende factoren een rol spelen (genetica, omgevings- en gedragsfactoren) is het belangrijk dat alle facetten van de obesitas goed in kaart worden gebracht. Pas dan kan ook een adequate behandeling worden voorgesteld. 

Door wie wordt u gezien bij de screening?

Intake gesprek

door:

- chirurg 

      of

- endocrinoloog

     of 

- obesitascoördinator

Tijdens een intakegesprek wordt een eerste maal kennisgemaakt. Hierbij wordt een algemene inschatting gemaakt van de obesitasproblematiek en eventuele andere medische aandoeningen. Samen met de patiënt worden de verschillende behandelingsopties overlopen en wordt reeds kort besproken wat een chirurgische behandeling inhoudt. Het principe van de multidisciplinaire screening wordt verduidelijkt en de nodige afspraken worden voorzien.

U kan op eigen initiatief een afspraak maken voor een intakegesprek of na doorverwijzing door uw huisarts. Soms kan ook een andere geneesheer-specialist bij wie u in opvolging bent voor een andere aandoening (arthrose, slaapapneu, etc...) u doorverwijzen omdat verwacht wordt dat een behandeling van de obesitas ook gunstige gevolgen zal hebben voor de andere aandoening. 

Inschatting van huidige voedingsgewoontes

door:

- diëtiste

Samen met de diëtiste worden de huidige voedingsgewoontes overlopen en wordt een inschatting gemaakt van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid kilocalorieën  die ingenomen worden. Hiervoor werd reeds tijdens het intakegesprek een voedingsdagboek meegegeven dewelke de patiënt vanaf een week voor de afspraak met de diëtiste dient bij te houden. 

Verder wordt met de diëtiste overlopen welke vroegere dieetpogingen reeds ondernomen werden en hoe dit ervaren werd. Samen met de patiënt worden de principes van gezonde voeding overlopen en wordt eventueel al reeds wat informatie gegeven omtrent de voedingsrichtlijnen die gevolgd dienen te worden bij een chirurgische behandeling. 

Evaluatie obesitas en metabole gevolgen 

door:

- endocrinoloog

  

Door de endocrinoloog wordt een algemene medische evaluatie van de patiënt verricht met onder andere extra aandacht voor eventuele metabole gevolgen van de ziekte (type 2 diabetes, hoge bloeddruk, cholesterol...). Hiervoor is een uitgebreide bloedname noodzakelijk. 

De endocrinoloog kijkt ook na of er geen andere hormonale of medicamenteuze oorzaken kunnen zijn die de obesitas (deels) kunnen verklaren en neemt deze in rekening voor het verdere behandelplan. 

 

Psychologische evaluatie

door:

- psychiater/psycholoog

Bij de psychologische evaluatie wordt in kaart gebracht hoe u tegenover de obesitas aankijkt en wat uw verwachtingen zijn van een mogelijke behandeling. Verder wordt ook nagegaan of er sprake is van een eetstoornis en wordt de algemene gemoedstoestand geëvalueerd. 

Deze psychologische evaluatie is van belang om het pre- en postoperatief traject op uw persoonlijk profiel te kunnen afstellen. Ook wanneer gekozen wordt voor een niet-chirurgische behandeling is deze evaluatie nuttig. 

Bijkomende evaluaties

door:

- cardioloog

        of

- longarts

     

Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis en het intakegesprek kunnen nog bijkomende adviezen of onderzoeken gevraagd worden:

* Slaaponderzoek (voor diagnose van slaapapnee)

* Longfunctie

* Cardiaal nazicht (fietsproef, echo van het hart)

* Echografie van de bloedvaten

bottom of page