Niet-chirurgische behandeling

Na multidisciplinair overleg kan in functie van uw profiel een niet-chirurgische behandeling worden voorgesteld. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met een multidisciplinair team van onder andere diëtisten, psychologen, psychiaters, endocrinologen, kinesisten en artsen van de dienst fysische geneeskunde. 

Na een multidisciplinaire evaluatie kan bijvoorbeeld een traject voorgesteld worden binnen het 'Slimmer Onderweg' conservatieve groepsprogramma. 

Ook wanneer een chirurgische behandeling voorgesteld wordt, vormen deze niet-chirurgische behandelprincipes in verband met voedingsgewoonten, lichamelijke activiteit en het veranderen naar een gezondere levensstijl de basis van de behandeling. 

Voedingsgewoonten

 

Gezonde en evenwichtige voeding ligt aan de basis van iedere behandeling van overgewicht en obesitas. Ook indien bij onvoldoende resultaat uiteindelijk gekozen wordt voor een chirurgische behandeling blijft dit principe van groot belang om een goed en duurzaam resultaat te bekomen én te behouden.

In samenwerking met een diëtiste kunnen naast doelstellingen in verband met de dagelijkse calorie-inname ook een behandelplan uitgewerkt worden met betrekking tot de samenstelling van de voeding (evenwichtige voeding) en op welke manier en wanneer best gegeten wordt (voedingshygiëne).

Zoals door vele patiënten met overgewicht of obesitas reeds ondervonden, kunnen crash-diëten soms een snel gewichtsverlies teweegbrengen, maar blijven resultaten op lange termijn meestal teleurstellend, met vaak zelfs een gewichtstoename ten opzichte van het oorspronkelijke gewicht als gevolg (Jojo-effect). Deze vaak negatieve ervaringen onderlijnen het belang van een lange termijn behandelplan en dieet waarbij ook de patiënt zich comfortabel voelt.

 

Lichamelijke activiteit 

Dagelijkse lichamelijke activiteit maakt onderdeel uit van een globale gezonde levensstijl en is dus onmisbaar in de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas.

Bij sommige patiënten zijn er bepaalde lichamelijke klachten (bvb. arthrose, astma, rugklachten,…) gelinkt aan obesitas. In dat geval kunnen bepaalde sportactiviteiten soms moeilijk haalbaar zijn of zelfs de lichamelijke klachten verergeren. Daarom is in dergelijke gevallen begeleid sporten met eventuele adviezen vanuit de dienst fysische geneeskunde aangewezen.

Slaaphygiëne en stressverwerking

Hoewel bij obesitas klassiek gezien vaak gefocust werd op voeding en fysieke activiteit komen er meer en meer inzichten dat zowel slaaptekort als de manier waarop met stress omgegaan wordt een rol kan spelen bij overgewicht en obesitas. Ook deze aspecten dienen bij de behandeling ervan in acht genomen te worden. 

Medicatie

In de afgelopen jaren werden met wisselend succes een aantal geneesmiddelen op de markt gebracht die voor een beperkte gewichtsvermindering kunnen zorgen.  De optie tot deze medicamenteuze therapie dient steeds in samenspraak met de huisarts of endocrinoloog te worden besproken.