top of page

Conservatieve behandeling

Een conservatieve behandeling richt zich in eerste instantie op leefstijlaanpassingen: dieetadvies onder begeleiding van een diëtiste en toename van de fysieke activiteit. Dit kan aangevuld worden met een medicamenteuze aanpak.

 

Er bestaat ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij een lifestyle groepsprogramma ('Slimmer Onderweg'), sommige mensen ondervinden veel steun en motivatie uit het groepsgebeuren. 

 

Er vindt na het intake gesprek een multidisciplinair overleg plaats.  Het multidisciplinaire team bestaat uit diëtisten, psychologen, psychiaters, endocrinologen, kinesisten en artsen van de dienst fysische geneeskunde. Tijdens het overleg wordt nagegaan of u een goede kandidaat bent voor het groepsprogramma. In functie van uw profiel (oa hoge BMI) kan het zijn dat een chirurgische aanpak de voorkeur geniet.

Ook wanneer een chirurgische behandeling voorgesteld wordt, vormen deze  principes in verband met voedingsgewoonten, lichamelijke activiteit en het veranderen naar een gezondere levensstijl de basis van de behandeling. 

Voedingsgewoonten

 

Gezonde en evenwichtige voeding ligt aan de basis van iedere behandeling van overgewicht en obesitas. Ook indien bij onvoldoende resultaat uiteindelijk gekozen wordt voor een chirurgische behandeling blijft dit principe van groot belang om een goed en duurzaam resultaat te bekomen én te behouden.

In samenwerking met een diëtiste kunnen naast doelstellingen in verband met de dagelijkse calorie-inname ook een behandelplan uitgewerkt worden met betrekking tot de samenstelling van de voeding (evenwichtige voeding) en op welke manier en wanneer best gegeten wordt (voedingshygiëne).

Zoals door vele patiënten met overgewicht of obesitas reeds ondervonden, kunnen crash-diëten soms een snel gewichtsverlies teweegbrengen, maar blijven resultaten op lange termijn meestal teleurstellend, met vaak zelfs een gewichtstoename ten opzichte van het oorspronkelijke gewicht als gevolg (Jojo-effect). Deze vaak negatieve ervaringen onderlijnen het belang van een lange termijn behandelplan en dieet waarbij ook de patiënt zich comfortabel voelt.

 

Lichamelijke activiteit 

Dagelijkse lichamelijke activiteit maakt onderdeel uit van een globale gezonde levensstijl en is dus onmisbaar in de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas.

Bij sommige patiënten zijn er bepaalde lichamelijke klachten (bvb. arthrose, astma, rugklachten,…) gelinkt aan obesitas. In dat geval kunnen bepaalde sportactiviteiten soms moeilijk haalbaar zijn of zelfs de lichamelijke klachten verergeren. Daarom is in dergelijke gevallen begeleid sporten met eventuele adviezen vanuit de dienst fysische geneeskunde aangewezen.

Slaaphygiëne en stressverwerking

Hoewel bij obesitas klassiek gezien vaak gefocust werd op voeding en fysieke activiteit komen er meer en meer inzichten dat zowel slaaptekort als de manier waarop met stress omgegaan wordt een rol kan spelen bij overgewicht en obesitas. Ook deze aspecten dienen bij de behandeling ervan in acht genomen te worden. 

Medicatie

In de afgelopen jaren werden met wisselend succes een aantal geneesmiddelen op de markt gebracht die voor een beperkte gewichtsvermindering kunnen zorgen. Sinds de komst van de GLP-1 analogen, medicatie die voornamelijk gebruikt wordt bij mensen met diabetes type 2 is er nu toch een bijkomende behandelingsoptie die een kans op succes heeft voor mensen met obesitas. Bij personen die vooral worstelen met eetaanvallen bestaan er ook geneesmiddelen die werken via de hersenen en een regelend effect hierop hebben. We verwachten in de nabije toekomst nog bijkomende therapeutische opties. Deze optie dient steeds in samenspraak met de  endocrinoloog te worden gestart en gaat altijd gepaard met een dieet en een algemene aanpak van de levensstijl.

bottom of page