top of page

Vitaminesupplementen

vitaminen

 

Waarom supplementen?

Na obesitaschirurgie dienen standaard multivitaminesupplementen ingenomen te worden: Het deel van de maag dat bij een sleeve gastrectomie weggenomen wordt en bij een gastric bypass uitgesloten wordt heeft een functie in het opnemen van bepaalde vitaminen. Bij een gastric bypass wordt bijkomend een deel van de dunne darm 'gebypassed' dat ook een belangrijke rol speelt in de opname van sommige vitaminen. Zelfs met een evenwichtig en gevarieerd dieet treden hierdoor toch vaak vitaminetekorten op. 

 

Vanaf wanneer en hoelang?

Tijdens de eerste chirurgische controle 3 weken na de operatie wordt nagegaan hoe vlot de voeding lukt. Indien geen duidelijke problemen mag vanaf dan gestart worden met de vitaminesupplementen. In principe dienen deze supplementen levenslang ingenomen te worden. 

Controle bloednames

 

Om tijdig eventuele tekorten aan vitamines of mineralen op te sporen wordt in het eerste jaar na de operatie op geregelde tijdstippen een controle bloedname verricht, gelijklopend met de geplande follow-up consultaties. 

- 3 maanden na de operatie

- 6 maanden na de operatie

- 1 jaar na de operatie

Deze bloedname kan in het ziekenhuis gebeuren of bij uw huisarts. U krijgt hiervoor telkens een labobon mee. 

Vanaf 1 jaar na de operatie dient er verder jaarlijks een controle bloedname te gebeuren.

Indien deze bloednames tekorten van bepaalde vitamines of mineralen aantonen wordt hiervoor een tijdelijke vitaminekuur gegeven om deze tekorten terug aan te vullen. 

Welke vitaminen en mineralen?

Onder andere volgende vitamines en mineralen worden getest op eventuele tekorten:

- IJzer (+transferrine, transferrine saturatie en ferritine)

- Foliumzuur

- Vitamine A

- Vitamine B 12

- Vitamine D

- Vitamine E

- Fosfaat

- Magnesium

- Calcium

bottom of page