top of page

Revisionele chirurgie

bypass overview2-ink.jpeg

Met revisionele chirurgie wordt bedoeld dat omwille van gewichtstoename of complicaties na voorgaande obesitas chirurgie een nieuwe operatie wordt uitgevoerd om een beter eindresultaat te bekomen met een betere levenskwaliteit. 

Mogelijke complicaties na vroeger obesitaschirurgie

Voorbeelden van mogelijk complicaties na voorgaande chirurgie kunnen de volgende zijn:

- Teruggeven van eten of pijn bij eten 

- Maagzweer op de verbinding tussen maag een dunne darm die niet geneest met medicatie. 

- Gastro-gastrische fistel. Dit betekent een verbinding tussen de maagpouch (reservoir) en de uitgesloten maag na vroeger gastric bypass operatie, gepaard met symptomen of gewichtstoename. 

- Reflux na sleeve gastrectomie die niet te controleren valt met medicatie. 

- Uitgesproken malabsorptie. Dit betekent dat na voorgaande chirurgie (gastric bypass, Scopinaro,...) danig weinig voedingsstoffen worden opgenomen dat dit ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. 

Mogelijke operaties

Voorbeelden van mogelijke revisionele chirurgie kunnen volgende zijn:

- Sleeve gastrectomie naar gastric bypass

- Maagbandje (gastric banding) naar gastric bypass

- Scopinaro naar gastric bypass

- McLean/Mason procedure naar gastric bypass

Preoperatieve screening

Omdat sommige complicaties na voorgaande obesitaschirurgie gepaard kunnen gaan met ernstige voedingstekorten of een slecht aangepast voedingspatroon, is bij revisionele chirurgie een multidiciplinaire evaluatie en uitgebreide bloedname van des te groter belang. 

Vaak wordt ook een RX SMD (RX slokdarm-maag-duodenum oftewel slikfoto) uitgevoerd om de anatomie van de voorgaande ingreep goed in kaart te kunnen brengen. Bij een dergelijk onderzoek worden een aantal standaard RX foto's genomen terwijl de patiënt een contrastproduct drinkt. 

In sommige gevallen kan ook een bijkomende gastroscopie gevraagd worden. 

Mogelijke complicaties

Omdat bij revisionele chirurgie geopereerd wordt op littekenweefsel ontstaan na de voorgaande chirurgie is de kans op complicaties wat verhoogd in vergelijking met een eerste obesitas operatie. Op korte termijn is vooral het risico op lekkage langs de nietjeslijn of ter hoogte van de verbinding tussen maag en dunne darm wat verhoogd. 

Verloop van de opname

Bij revisionele chirurgie hangt het verloop en de duur van de opname sterk af van het type ingreep dat werd uitgevoerd, de complexiteit ervan en de toestand voor de operatie. 

Voedingsadviezen en fysieke activiteit

Zowel tijdens de consultatie bij de diëtiste voor de ingreep alsook tijdens de opname zelf wordt het dieet dat gevolgd dient te worden in de eerste weken na de operatie uitgebreid met u besproken. Een overzicht van de verschillende postoperatieve dieetfases kan u hier terugvinden. 

In de eerste weken wordt aangeraden om voldoende rond te wandelen en de dagelijkse fysieke activiteiten te hernemen binnen de pijngrenzen. Zware inspanningen dienen in eerste instantie nog vermeden te worden tot na de eerste controle bij de chirurg, 3 weken na de ingreep.

Alarmsymptomen

Bij de volgende verschijnselen wordt gevraagd om vervroegd contact op te nemen met onze dienst of de huisarts en zich desnoods naar de spoedgevallendienst te begeven:

  • Hevige buikpijn

  • Koorts

  • Bloedbraken of bloed in de stoelgang/zwarte stoelgang

  • Onmogelijkheid om voeding tot zich te nemen. 

Opvolging

Na revisionele chirurgie is een adequate opvolging van zeer groot belang. Hiervoor wordt u volgens een vast schema op geregelde tijdstippen opgevolgd door verschillende leden van het multidisciplinair team en de huisarts. Verder dient ook levenslang supplementen met een multivitaminepreparaat ingenomen te worden. In het eerste jaar na de operatie wordt ook op geregelde tijdstippen een bloedname uitgevoerd om eventuele tekorten aan mineralen en vitaminen op te sporen. Vanaf 1 jaar postoperatief kan dit jaarlijks gebeuren. 

bottom of page