top of page

Postoperatieve opvolging

Image by Estée Janssens

 

Na de operatie wordt u op geregelde tijdstippen teruggezien door ons team en door uw huisarts. Zowel wetenschappelijk bewijs als ervaring leert dat hoe beter de follow-up na de chirurgische behandeling gevolgd wordt, hoe beter de resultaten zijn op lange termijn op vlak van gewichtsverlies, algemene gezondheid en kwaliteit van leven. 

Onderstaand schema geeft een standaard overzicht van de follow-up die gepland wordt na obesitaschirurgie. In functie van de adviezen van het multidisciplinair overleg en het verloop na de operatie kunnen eventueel bijkomende follow-up consultaties voorgesteld worden bij de diëtist en/of psychologe, of bij een andere arts-specialist, afhankelijk van andere medische aandoeningen die bij u gekend zijn (bijvoorbeeld cardioloog, longarts, endocrinoloog,...)

1 week

Controle huisarts

- Wondcontrole

- Algemene medische controle met aandacht voor alarmsymptomen

2 weken

OPvolging DIëtiste

- Evaluatie voeding en uitbreiding postoperatief dieet

3 weken

Controle bij chirurg

- controle wondjes

- start multivitaminen

- start fysieke revalidatie

3 maanden

Controle bij chirurg + Diëtiste

- bloedname en controle vitaminenstatus

6 maanden

controle bij chirurg/ endocrinoloog + diëtiste

- bloedname en controle vitaminenstatus

- algemene medische controle

1 jaar

controle bij chirurg + diëtiste + psycholoog

- bloedname en controle vitaminenstatus

2 jaar

controle bij chirurg + diëtiste + Psycholoog

- bloedname en controle vitaminenstatus

ieder

jaar nadien

controle huisarts

- bloedname en controle vitaminenstatus

bottom of page