top of page

Chirurgische behandeling

Chirurgische behandeling
Obesitaskliniek

Waarom chirurgie? Concept van metabole chirurgie

Na multidisciplinaire screening kan een chirurgische behandeling voorgesteld worden. 

 

Meerdere studies hebben uitgewezen dat bij ernstige obesitas, waarbij de klassieke dieetmaatregelen onvoldoende resultaat hebben, met behulp van chirurgie een belangrijk en langdurig gewichtsverlies kan bekomen worden.

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat chirurgie naast een duidelijk gewichtsverlies, vaak ook leidt tot een opmerkelijke verbetering van volgende aandoeningen, waarbij in een aantal gevallen de ziekte zelfs volledig verdwijnt.

 • Diabetes type 2

 • Hoge bloeddruk

 • Slaapapnee (OSAS)

 • Te hoge cholesterol

 • Refluxziekte

 • Stressincontinentie

 • Polycystisch ovarieel syndroom (PCOS)

 • Arthrose

Omdat de impact van de chirurgie op  aandoeningen zoals diabetes type 2 belangrijker is dan het gewichtsverlies op zich wordt meer een meer gesproken van 'metabole' chirurgie. 

Soorten ingrepen

Klassiek gezien worden vermageringsoperaties ingedeeld naargelang hun werkingsmechanisme:

 • Restrictief: Hierbij word de hoeveelheid voedsel die ingenomen wordt beperkt. : (bvb sleeve gastrectomie)

 • Malabsorptief: hierbij wordt het ingenomen voedsel en de calorieën slechts gedeeltelijk opgenomen

 • Combinatie restrictief/malabsorptief: Deze ingreep combineert beide werkingsmechanismes (bvb. Gastric bypass)

In de laatste jaren wordt echter meer en meer duidelijk dat het werkingsmechanisme van de sleeve gastrectomie en de gastric bypass veel complexer is waarbij vooral ook hormonale werkingsmechanismen een belangrijke rol spelen.

 

Voor meer info omtrent de wetenschappelijke achtergrond van obesitas chirurgie kan u hier terecht. 

 

Zowel de sleeve gastrectomie als de gastric bypass worden via een kijkoperatie (laparoscopie) uitgevoerd. Dit betekent dat de operatie via een aantal kleine sneetjes (max. 12 mm) kan worden uitgevoerd in plaats van een klassieke grote insnede. Dit zorg voor minder pijn en een sneller herstel na de operatie.

Positie patiënt
bottom of page