Multidisciplinair overleg

MOC.jpg

Na screening wordt ieder individuele patiënt besproken op het multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg zijn volgende personen aanwezig:

- Chirurg

- Diëtiste

- Endocrinoloog

- Obesitascoördinator

- Psychiater/Psycholoog

Ook de inbreng van de huisarts tijdens dit multidisciplinair overleg vormt een meerwaarde.

Vanuit iedere discipline wordt toelichting gegeven bij de screeningconsultaties. In functie hiervan wordt een behandelplan voorgesteld op maat van iedere individuele patiënt.  Hierbij worden adviezen geformuleerd over volgende vragen:

- Chirurgische of niet-chirurgische behandeling?

- Indien een chirurgische behandeling wordt voorgesteld:

                       * Welk type ingreep: gastric bypass of sleeve gastrectomie?

                       * Bijkomend pre- of postoperatief traject

                       * Nood aan postoperatief fysiek revalidatietraject?