top of page

Mentale en sociale impact van obesitas

Behalve lichamelijke klachten, speelt obesitas ook vaak een rol in psychische klachten. Patiënten met obesitas kampen vaker met angststoornissen en depressies. Deze psychische problemen zijn meestal het resultaat van een complexe wisselwerking van verschillende factoren:

  • Hormonale mechanismen

  • Lichamelijke klachten

  • Vooroordelen van de maatschappij ten aanzien van personen met overgewicht/obesitas

  • Laag zelfbeeld

  • Negatieve ervaringen van verschillende (gefaalde) dieetpogingen

Ook op de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en in het verenigingsleven is er vaak sprake van discriminatie ten aanzien van patiënten met overgewicht of obesitas.

Deze samenloop van factoren zorgt er op zijn beurt weer voor dat patiënten vaak een uitweg gaan zoeken in calorierijke voeding, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

bottom of page