top of page
Image by Emma Matthews Digital Content P

Voorbereiding en opvolging

Om de beste behandeling op uw maat te kunnen voorstellen wordt in eerste instantie een screening uitgevoerd door een multidisciplinair team. Na een gesprek met elk van de teamleden wordt een multidisciplinair overleg georganiseerd waarin met inbreng van de verschillende disciplines een behandelplan wordt voorgesteld. Dit behandelplan wordt samen met u besproken.

 

Indien samen met u gekozen wordt voor een chirurgische behandeling wordt de operatie optimaal voorbereid door middel van een pre-operatief traject.  Om na de operatie tot een goed en duurzaam resultaat te komen is ook een adequate post-operatieve opvolging van groot belang. 

 screening

Om een op maat gemaakte behandeling te kunnen aanbieden worden alle facetten van het overgewicht/obesitas in kaart gebracht. 

Multidisciplinair teamoverleg

Het dossier van iedere patiënt wordt individueel besproken door een team van artsen, diëtisten en psychologen. 

Pre-operatief traject

Indien voor een chirurgische behandeling wordt voorgesteld wordt dit voorbereid in een pre-operatief traject

Postoperatieve opvolging

Om na een operatieve behandeling op lange termijn een blijvend goed resultaat te behouden is een postoperiatief opvolgingstraject van belang

bottom of page