top of page

Hoe vaak komt overgewicht/obesitas voor?

In 2008 waren er wereldwijd meer dan 1.4 miljard mensen die aan overgewicht leden, waaronder 200 miljoen mannen en 300 miljoen vrouwen die aan obesitas leden.

 

In België heeft momenteel 59 % van de bevolking te kampen met overgewicht en 22 % met obesitas. Dat deze chronische ziekte aan een snelle opmars bezig is wordt geïllustreerd door het feit dat dit in 1975 nog respectievelijk 43% en 10 % was.

 

Verontrustend hierbij is dat ook obesitas bij kinderen en adolescenten aan een opmars bezig is. Hoewel vaak verondersteld wordt dat obesitas voornamelijk een typisch Westerse ziekte is, blijkt de incidentie van obesitas ook in ontwikkelingslanden fors toegenomen in de afgelopen jaren.

 

Als de huidige trend zich verderzet, wordt verwacht dat tegen 2030 meer dan de helft van de wereldbevolking te kampen zal hebben met overgewicht of obesitas.

Meer info kan je vinden op de website van de wereldgezondheidsorganisatie: 

 

https://www.who.int/europe/health-topics/obesity#tab=tab_1

bottom of page