top of page

Robotchirurgie

intuitive-da-vinci-or-staff-with-vision-

Net zoals bij laparoscopische chirurgie wordt bij robotchirurgie de operatie uitgevoerd via een aantal kleine insnedes (8 mm). Via elk van deze insnedes wordt er een werkpoort (trocar) tot in de buikholte geplaatst. In één van deze werkpoorten wordt de camera-arm van de robot ingebracht. Via de andere werkpoorten worden de overige 3 armen van de robot in de buikholte gebracht. De robot zelf is verbonden met een console die in de operatiezaal staat.  Nadat de chirurg eerst de werkpoorten in  de buikholte ingebracht heeft, plaatst hij zich vervolgens achter de console en voert de operatie uit door via de console de robotarmen te bedienen.  Op technisch vlak biedt de robot een aantal voordelen: via de speciaal ontworpen camera en de console heeft de chirurg een 3D-'high-definition' beeld waardoor de anatomie meer in detail kan worden waargenomen. Verder biedt de robot ook op chirurgisch-technische vlak een aantal voordelen waardoor met grote precisie kan worden gewerkt. 

 

 

Voordelen van robotchirurgie

Ook robotchirurgie valt onder het concept van 'minimaal invasieve chirurgie'. Zoals het woord het zelf zegt betekent dit dat de operatie wordt uitgevoerd op een zo weinig invasief mogelijk manier. Met andere woorden, de operatie wordt uitgevoerd met de bedoeling om zoveel mogelijk weefselschade te vermijden. De voordelen ten opzicht van klassieke chirurgie waarbij men via een grote buikinsnede werkt zijn reeds veelvuldig bewezen:

- Minder pijn

- Minder bloedverlies tijdens de operatie

- Sneller herstel 

- Kortere hospitalisatieduur

- Beperkte littekens en dus beter cosmetisch resultaat

- Minder kans op littekenbreuk

- Minder verklevingen in de buikholte

bottom of page