top of page

Gezondheidsrisico's verbonden aan obesitas

Patiënten met obesitas hebben een sterk verhoogd risico op een aantal chronische aandoeningen waarbij zowel de kwaliteit van leven als de levensverwachting aangetast worden. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat een man van 30 jaar met obesitas en type 2 diabetes een levensverwachting heeft die gemiddeld 10 jaar lager ligt in vergelijking met een man van dezelfde leeftijd zonder diabetes of overgewicht.

 

Diabetes type 2

Patiënten met obesitas hebben tot 5 maal meer risico om type 2 diabetes (suikerziekte) te ontwikkelen. Bij type 2 diabetes worden de lichaamscellen ongevoelig aan het insulinehormoon waardoor suikers minder snel en goed worden opgenomen met onder andere als gevolg dat het suikergehalte in het bloed te hoog blijft. Dit op zich geeft dan weer aanleiding tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Hart-en vaatziekten

Patiënten met obesitas hebben een 3 maal hoger risico op hart- en vaatziekten, zowel rechtstreeks veroorzaakt door de obesitas zelf, als onrechtstreeks door type 2 diabetes. Onder deze brede noemer vallen onder andere atherosclerose (vaatwandverkalking), hypertensie (hoge bloeddruk) en dyslipidemie (gestoorde cholesterolwaarden). De combinatie van deze factoren kan onder andere leiden tot hartinfarct, beroerte (cerebrovasculair accident) en perifeer vaatlijden (etalagebenen).

Vruchtbaarheid

Onvruchtbaarheid bij vrouwen wordt vaak veroorzaakt door PCOS (Polycystisch Ovarieel Syndroom). Hoewel nog veel vragen onbeantwoord zijn in verband met PCOS, weet men dat obesitas een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen hiervan. Ongeveer 50% van de vrouwen met PCOS hebben ofwel met overgewicht of obesitas te kampen. Vrouwen met PCOS en obesitas hebben ook hogere graad aan anovulatie (afwezigheid van eisprong) in vergelijking met vrouwen met PCOS en een normaal gewicht.

Overige

Ook bij volgende aandoeningen speelt obesitas een belangrijke rol:

 • Astma

 • Slaapapnoesyndroom (OSAS)

 • Leververvetting (steatose)/Levercirrose

 • Huidaandoeningen

 • Jicht

 • Gewrichtslijden (arthrose)

 • Galblaaslijden

 • Reflux (GERD)

 • Verschillende types kanker (dikke darm, baarmoeder, baarmoederhals, borstkanker, pancreaskanker, slokdarmkanker, prostaatkanker, nierkanker)

 • Idiopathische craniale hypertensie (overdruk in de hersenen)

 • Migraine

 • Cataract

 • Urinaire stressincontinentie

 • Aderontsteking (flebitis)

bottom of page