top of page

Verloop van de opname

5-IMG_1742.jpg

Opname

Indien samen met u tot een chirurgische behandeling van de obesitas besloten wordt, plant de chirurg in overleg met u een operatiedatum. Een opname wordt voorzien de avond voor of de morgen van de operatie. In overleg met de huisarts en de anesthesist wordt bekeken of uw thuismedicatie voor de operatie dient aangepast te worden. Bij patiënten met diabetes wordt de suikerspiegel tijdens het verloop van de opname strikt opgevolgd en wordt hierbij indien nodig de endocrinoloog ingeschakeld.

Dag van de ingreep

Op  de verpleegafdeling wordt u voorbereid voor de operatie, waarna u naar het operatiekwartier gebracht wordt. Alle informatie wordt met u voor de ingreep nogmaals overlopen.  

 

Na de operatie verblijft u een aantal uur op de ontwaakafdeling waarna u in principe naar de kamer of de afdeling wordt overgebracht. In sommige gevallen, zoals een voorgeschiedenis van ernstige hart- of longproblemen of indien er zware slaapapnee is, kan in overleg met de anesthesist beslist worden om u één nacht ter observatie op te nemen op de dienst intensieve zorgen.  

Na de ingreep wordt er op toegezien dat u comfortabel en pijnvrij bent. 

Verder verloop van de opname

Na de dag van de operatie verblijft u na een primaire gastric bypass  of gastric sleeve operatie in principe nog twee dagen in het ziekenhuis. Bij problemen of indien u zich niet comfortabel voelt om naar huis te vertrekken wordt de opname verlengd zolang nodig is. Ook bij revisionele chirurgie kan het verblijf wat verlengd worden in functie van welk type operatie werd uitgevoerd en de complexiteit ervan.

Volgend schema tijdens de opname wordt gevolgd:

 Dag 1 na de operatie: 

 

* Klinisch onderzoek

* Controle bloedname

* Starten met drinken

* De diëtiste komt bij u langs en overloopt nogmaals het postoperatief dieet. In de loop van de dag                        wordt er gestart met vloeibare voeding

* U wordt gestimuleerd om reeds op te zitten in de zetel en wat rond te stappen. Dit vermindert de kans op de vorming van bloedklonters en verbetert de longfunctie.  Ook de fysiotherapeut komt bij u langs om een aantal oefeningen uit te voeren.

 Dag 2 na de operatie:

 

 * Klinisch onderzoek

* Controle bloedname

* Het schema met vloeibare voeding wordt verder uitgebreid. 

* De fysiotherapeut komt bij u langs om verder te oefenen

* Indien geruststellend klinisch onderzoek en bloedname mag u het ziekenhuis verlaten als u pijnvrij bent en de voeding vlot lukt. 

Medicatie bij ontslag: 

 * Maagzuurremmers: deze dienen 1x/dag ingenomen te worden gedurende 3 maanden na een                                        gastric bypass en 1 jaar na een sleeve gastrectomie. 

 * Pijnstilling

* Spuitjes met bloedverdunner ter preventie van de vorming van bloedklonters in de benen. Deze                      dienen tot 3 weken na de operatie te worden toegediend. Een attest voor een                                                       thuisverpleegkundige wordt hiervoor meegegeven. 

Controle bij huisarts

 

Een eerste controle bij de huisarts wordt voorzien 1 week na ontslag uit het ziekenhuis. Naast een wondcontrole gaat de huisarts ook na of er zich geen andere problemen stellen. De wondjes worden gehecht met een zelf-oplospbare draad waarvan de knoopjes zich aan de binnenzijde van de wonde bevinden. Er dienen dus geen hechtingen verwijderd te worden. Indien de huisarts het nodig acht wordt contact opgenomen met onze dienst. 

 

bottom of page