AZ-Groeninge-avondbeeld.jpg
eahm2019_ghent_belgium_hospital_azgroeni

In de obesitaskliniek AZ Groeninge Kortrijk willen we mensen die kampen met overgewicht of obesitas op een multidisciplinaire en medisch verantwoorde wijze helpen om gewicht te verliezen en een gezonde levensstijl aan te nemen.

Bij bepaalde patiënten die met een ernstige vorm van obesitas te maken hebben en bij wie klassieke behandelingsopties (dieet en beweging) onvoldoende effect hebben, kan na multidisciplinair overleg een vermageringsoperatie voorgesteld worden.

 

Uit meerdere wetenschappelijke studies is gebleken dat chirurgie voor het merendeel van deze patiënten tot een beduidend en blijvend gewichtsverlies leidt met daarbij vaak ook een positief effect op een aantal andere aandoeningen die gepaard gaan met obesitas.

Multidisciplinaire aanpak

 screening

Om een op maat gemaakte behandeling te kunnen aanbieden worden alle facetten van het overgewicht/obesitas in kaart gebracht. 

Multidisciplinair teamoverleg

Het dossier van iedere patiënt wordt individueel besproken door een team van artsen, diëtisten en psychologen. 

Pre-operatief traject

Indien een chirurgische behandeling wordt voorgesteld wordt dit voorbereid in een pre-operatief traject

Postoperatieve opvolging

Om na een operatieve behandeling een stabiel en duurzaam resultaat te behouden is een postoperatief opvolgingstraject van belang