top of page
AZ-Groeninge-avondbeeld.jpg
eahm2019_ghent_belgium_hospital_azgroeni

In de obesitaskliniek AZ Groeninge Kortrijk willen we mensen die kampen met overgewicht of obesitas op een multidisciplinaire en medisch verantwoorde wijze helpen om gewicht te verliezen en een gezonde levensstijl aan te nemen.

Voor mensen met obesitas/overgewicht wordt in overleg met de patiënt gezocht wordt naar een oplossing op maat. Dit kan bestaan uit een individuele begeleiding bestaande uit dieetadvies al dan niet aangevuld met een medicamenteuze aanpak of een lifestyle groepsprogramma (Slimmer Onderweg). Afhankelijk van het BMI kan het zijn dat een chirurgische aanpak aangewezen is.

Uit meerdere wetenschappelijke studies is gebleken dat chirurgie bij een bepaalde groep patiënten tot een beduidend en blijvend gewichtsverlies leidt met daarbij vaak ook een positief effect op een aantal andere aandoeningen die gepaard gaan met obesitas.

De obesitaskliniek van AZ Groeninge is erkend als een collaborerend centrum van de 'European Association for the Study of Obesity'. Deze erkenning geldt voor centra waar de kwaliteit en de efficaciteit van zorg voor patiënten met obesitas aan de hoogste standaarden voldoet. 

Multidisciplinaire aanpak

 screening

Om een op maat gemaakte behandeling te kunnen aanbieden worden alle facetten van het overgewicht/obesitas in kaart gebracht. 

Multidisciplinair teamoverleg

Het dossier van iedere patiënt wordt individueel besproken door een team van artsen, diëtisten en psychologen. 

Pre-operatief traject

Indien een chirurgische behandeling wordt voorgesteld wordt dit voorbereid in een pre-operatief traject

Postoperatieve opvolging

Om na een operatieve behandeling een stabiel en duurzaam resultaat te behouden is een postoperatief opvolgingstraject van belang

bottom of page